STANDINGS

KIVIMAKI CONFERENCE

 LOBEL DIVISION GP W L Pct Srs. W/L GB CONF GB
balLogo   Baltimore 0 0 0 .— 0/0  BAL 0

flaLogo   Florida 0 0 0 .— 0/0  FLA 0

milLogo   Milwaukee 0 0 0 .— 0/0  HOU 0

oakLogo   Oakland 0 0 0 .— 0/0  MIL 0

ohiLogo   Ohio 0 0 0 .— 0/0  MIN 0

wshLogo   Washington 0 0 0 .— 0/0  NYY 0

 PERANSON DIVISION GP W L Pct Srs. W/L GB  OAK 0

houLogo   Houston 0 0 0 .— 0/0  OHI 0


minLogo   Minnesota 0 0 0 .— 0/0  SD 0

NYYLogo   New York 0 0 0 .— 0/0  SF 0

SDLogo   San Diego 0 0 0 .— 0/0  TEX 0

SFLogo   San Francisco 0 0 0 .— 0/0  WSH 0

texLogo   Texas 0 0 0 .— 0/0

 x – Division Leader, xx – Tied For Division Lead, y – In Playoffs, z – Tied For Last Playoff Spot

MOUTSOUROUFIS CONFERENCE

 MCGILL DIVISION GP W L Pct Srs. W/L GB CONF GB
atlLogo   Atlanta 0 0 0 .— 0/0  ATL 0

bosLogo   Boston 0 0 0 .— 0/0  BOS 0

colLogo   Colorado 0 0 0 .— 0/0  COL 0

hstLogo   Homestead 0 0 0 .— 0/0  DET 0

LALogo   Los Angeles 0 0 0 .— 0/0  HST 0

scoLogo   Scottsdale 0 0 0 .— 0/0  KC 0

 HUNNERBERGER DIVISION GP W L Pct Srs. W/L GB  LA 0

detLogo   Detroit 0 0 0 .— 0/0  NYM 0


   Kansas City 0 0 0 .— 0/0  SCO 0

NYMLogo   New York 0 0 0 .— 0/0  STL 0

stlLogo   St. Louis 0 0 0 .— 0/0 TB 0

TBLogo   Tampa Bay 0 0 0 .— 0/0  TOR 0

torLogo   Toronto 0 0 0 .— 0/0

x – Division Leader, xx – Tied For Division Lead, y – In Playoffs, z – Tied For Last Playoff Spot, za – won playoff